[16/01/2024] Ημερίδα ενημέρωσης εμβληματικής δράσης για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024, στην Κεντρική Αίθουσα της Τραπέζης της Ελλάδος (Πανεπιστημίου 21, ώρα 11:00 – 16:00) πραγματοποιείται ημερίδα ενημέρωσης της εμβληματικής Δράσης «Ανθεκτικότητα, συμπερίληψη, και ανάπτυξη: Προς μια δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των ελληνικών περιφερειών» (JustReDI). Η Δράση υλοποιείται με τη σύμπραξη έξι ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU της τάξεως των 4.915.000 ευρώ.

Αντικείμενο της ημερίδας είναι η παρουσίαση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και ο προβληματισμός γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές της διττής μετάβασης στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης και της προϊούσας ψηφιοποίησης της κοινωνίας και της οικονομίας. Πρόκειται για ένα απολύτως επίκαιρο έργο αναφοράς (https://www.justredi.gr) στο οποίο απασχολείται μεγάλος αριθμός νέων ερευνητών και επιστημόνων. Γίνεται συστηματική μελέτη των κοινωνικών επιπτώσεων της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης ως προς: α) την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στις περιφέρειες της χώρας, β) την καταγραφή απόψεων, στάσεων, και συμπεριφορών τόσο του ευρύτερου κοινού όσο και επιμέρους κοινωνικών ομάδων, γ) την παροχή τεχνολογικών λύσεων και εργαλείων που να υποστηρίζουν προτάσεις πολιτικών (data driven policy making), δ) τα περιεχόμενα των δημόσιων πολιτικών όσον αφορά τις θετικές επιρροές και τις επιπτώσεις της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στις ελληνικές περιφέρειες, έτσι ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η απανθρακοποίηση να συντελεστούν με όρους δικαιοσύνης, ανθεκτικότητας, βιώσιμης ανάπτυξης και συμπερίληψης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ημερίδα αποτελείται από δύο μέρη:

  • Στο πρώτο μέρος (11:00-13:15), εκτός από την εναρκτήρια προσφώνηση και τους χαιρετισμούς των αρμοδίων, θα διοργανωθεί το πρώτο στρογγυλό τραπέζι, στο οποίο θα συζητηθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου. 
  • Στο δεύτερο μέρος (13:30-15:30) θα λάβει χώρα το έτερο στρογγυλό τραπέζι, κατά το οποίο θα συζητηθούν προκλήσεις και προοπτικές που συνοδεύουν την διττή μετάβαση. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με αναφορά στα επόμενα ερευνητικά στάδια του έργου. 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Μετάβαση στο περιεχόμενο