[26/04/2024] Συνάντηση Εργασίας για την καινοτομία, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση στο Δημόσιο Τομέα

Την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, 09.30 π.μ. – 03.00 μ.μ., θα διεξαχθεί συνάντηση εργασίας στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Αίθουσες Σεμιναρίων 109Α και 109Β – https://maps.app.goo.gl/JZJBocJMgBFaC5MEA) στο πλαίσιο της εμβληματικής δράσης Ανθεκτικότητα, Συμπερίληψη και Ανάπτυξη: Προς μια Δίκαιη Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση των Ελληνικών Περιφερειών – JustReDI και σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκού Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση digiGOV-innoHub.

Η συνάντηση εργασίας σηματοδοτεί την πρώτη συνάντηση μιας κοινότητας πρακτικής [1] για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η οποία θα έχει ως στόχο να προσδιορίσει το βασικό τρόπο λειτουργίας και διακυβέρνησης της κοινότητας, καθώς και τις προτεραιότητες και πιθανές προτάσεις πολιτικής που θα προκύψουν από τη λειτουργία της κοινότητας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μεταξύ άλλων, να:

  • ενημερωθούν για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν, σε συνεργασία με ένα οικοσύστημα φορέων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και επιχειρήσεων
  • αποτυπώσουν, στο πλαίσιο συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, την ψηφιακή ωριμότητα και τις ανάγκες τους υπό μορφή προκλήσεων
  • αντλήσουν ιδέες για έργα με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • συμμετέχουν σε κοινότητα πρακτικής για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του δημόσιου τομέα θέτοντας τις προτεραιότητες τους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας θα παρουσιαστούν αρχικά τα συστατικά του Ευρωπαϊκού Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, τα οφέλη που μπορούν να υπάρξουν για τον δημόσιο τομέα, η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος φορέων ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού για την ενίσχυση της καινοτομίας αλλά και για την επίτευξη της ψηφιακής μετάβασης της Δημόσιας Διοίκησης.


[1] Οι κοινότητες πρακτικής είναι ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον, επάγγελμα ή πάθος και συμμετέχουν σε μια διαδικασία συλλογικής μάθησης που δημιουργεί δεσμούς μεταξύ των μελών. Μια Κοινότητα Πρακτικής μπορεί να εξελιχθεί φυσικά λόγω των κοινών ενδιαφερόντων των μελών σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή περιοχή, ή μπορεί να δημιουργηθεί με στόχο την απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο τομέα. Μέσα από τη διαδικασία της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών με την ομάδα, τα μέλη μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον και έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Βιντεοσκόπηση της Συνάντησης Εργασίας:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Μετάβαση στο περιεχόμενο