[26/04/2024] Συνάντηση Εργασίας για την καινοτομία, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση στο Δημόσιο Τομέα

Την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, 09.30 π.μ. – 03.00 μ.μ., θα διεξαχθεί συνάντηση εργασίας στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Αίθουσες Σεμιναρίων 109Α και 109Β – https://maps.app.goo.gl/JZJBocJMgBFaC5MEA) στο πλαίσιο της εμβληματικής δράσης Ανθεκτικότητα, Συμπερίληψη και Ανάπτυξη: Προς μια Δίκαιη Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση των Ελληνικών Περιφερειών – JustReDI και σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκού Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση digiGOV-innoHub.

Η συνάντηση εργασίας σηματοδοτεί την πρώτη συνάντηση μιας κοινότητας πρακτικής [1] για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η οποία θα έχει ως στόχο να προσδιορίσει το βασικό τρόπο λειτουργίας και διακυβέρνησης της κοινότητας, καθώς και τις προτεραιότητες και πιθανές προτάσεις πολιτικής που θα προκύψουν από τη λειτουργία της κοινότητας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μεταξύ άλλων, να:

  • ενημερωθούν για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν, σε συνεργασία με ένα οικοσύστημα φορέων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και επιχειρήσεων
  • αποτυπώσουν, στο πλαίσιο συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, την ψηφιακή ωριμότητα και τις ανάγκες τους υπό μορφή προκλήσεων
  • αντλήσουν ιδέες για έργα με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • συμμετέχουν σε κοινότητα πρακτικής για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του δημόσιου τομέα θέτοντας τις προτεραιότητες τους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας θα παρουσιαστούν αρχικά τα συστατικά του Ευρωπαϊκού Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, τα οφέλη που μπορούν να υπάρξουν για τον δημόσιο τομέα, η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος φορέων ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού για την ενίσχυση της καινοτομίας αλλά και για την επίτευξη της ψηφιακής μετάβασης της Δημόσιας Διοίκησης.


[1] Οι κοινότητες πρακτικής είναι ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον, επάγγελμα ή πάθος και συμμετέχουν σε μια διαδικασία συλλογικής μάθησης που δημιουργεί δεσμούς μεταξύ των μελών. Μια Κοινότητα Πρακτικής μπορεί να εξελιχθεί φυσικά λόγω των κοινών ενδιαφερόντων των μελών σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή περιοχή, ή μπορεί να δημιουργηθεί με στόχο την απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο τομέα. Μέσα από τη διαδικασία της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών με την ομάδα, τα μέλη μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον και έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Βιντεοσκόπηση της Συνάντησης Εργασίας:

[04/04/2024] Φόρουμ Διαλόγου με θέμα «κλιματική κρίση και πράσινη μετάβαση» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 και ώρα έναρξης 11:00, θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Κοζάνης και στους σύγχρονους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το 1ο Φόρουμ διαλόγου με θέμα «κλιματική κρίση και πράσινη μετάβαση», στο πλαίσιο της εμβληματικής δράσης «Ανθεκτικότητα, Συμπερίληψη και Ανάπτυξη: Προς μια Δίκαιη Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση των Ελληνικών Περιφερειών» (JustReDI). Στο συγκεκριμένο Φόρουμ θα παρουσιαστεί η εν λόγω δράση και οι στόχοι της, ενώ παράλληλα θα διοργανωθεί συνάντηση με τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς σχετικά με την κλιματική κρίση και την αναγκαία ενεργειακή μετάβαση, με σκοπό να συζητηθούν ανάλογες δράσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έως σήμερα, προβλήματα που έχουν ανακύψει, και να διατυπωθούν προτάσεις για τη βέλτιστη ενεργειακή μετάβαση.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μέρος σειράς δράσεων δημοσιότητας με σκοπό την ενημέρωση και τον διάλογο με κοινωνικούς εταίρους και πολίτες των περιφερειών για θέματα που αφορούν τις κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και του ψηφιακού μετασχηματισμού όπως είναι π.χ., η ενεργειακή φτώχεια, η περιβαλλοντική δικαιοσύνη, η ψηφιακή ωριμότητα επιχειρήσεων, νοικοκυριών και της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης, οι πράσινες και ψηφιακές επαγγελματικές δεξιότητες.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Βιντεοσκόπηση του Φόρουμ:

[16/01/2024] Ημερίδα ενημέρωσης εμβληματικής δράσης για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024, στην Κεντρική Αίθουσα της Τραπέζης της Ελλάδος (Πανεπιστημίου 21, ώρα 11:00 – 16:00) πραγματοποιείται ημερίδα ενημέρωσης της εμβληματικής Δράσης «Ανθεκτικότητα, συμπερίληψη, και ανάπτυξη: Προς μια δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των ελληνικών περιφερειών» (JustReDI). Η Δράση υλοποιείται με τη σύμπραξη έξι ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU της τάξεως των 4.915.000 ευρώ.

Αντικείμενο της ημερίδας είναι η παρουσίαση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και ο προβληματισμός γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές της διττής μετάβασης στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης και της προϊούσας ψηφιοποίησης της κοινωνίας και της οικονομίας. Πρόκειται για ένα απολύτως επίκαιρο έργο αναφοράς (https://www.justredi.gr) στο οποίο απασχολείται μεγάλος αριθμός νέων ερευνητών και επιστημόνων. Γίνεται συστηματική μελέτη των κοινωνικών επιπτώσεων της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης ως προς: α) την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στις περιφέρειες της χώρας, β) την καταγραφή απόψεων, στάσεων, και συμπεριφορών τόσο του ευρύτερου κοινού όσο και επιμέρους κοινωνικών ομάδων, γ) την παροχή τεχνολογικών λύσεων και εργαλείων που να υποστηρίζουν προτάσεις πολιτικών (data driven policy making), δ) τα περιεχόμενα των δημόσιων πολιτικών όσον αφορά τις θετικές επιρροές και τις επιπτώσεις της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στις ελληνικές περιφέρειες, έτσι ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η απανθρακοποίηση να συντελεστούν με όρους δικαιοσύνης, ανθεκτικότητας, βιώσιμης ανάπτυξης και συμπερίληψης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ημερίδα αποτελείται από δύο μέρη:

  • Στο πρώτο μέρος (11:00-13:15), εκτός από την εναρκτήρια προσφώνηση και τους χαιρετισμούς των αρμοδίων, θα διοργανωθεί το πρώτο στρογγυλό τραπέζι, στο οποίο θα συζητηθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου. 
  • Στο δεύτερο μέρος (13:30-15:30) θα λάβει χώρα το έτερο στρογγυλό τραπέζι, κατά το οποίο θα συζητηθούν προκλήσεις και προοπτικές που συνοδεύουν την διττή μετάβαση. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με αναφορά στα επόμενα ερευνητικά στάδια του έργου. 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Μετάβαση στο περιεχόμενο