Παραδοτέα

ΠαραδοτέοΕίδος ΠαραδοτέουΠαράδοση (μήνας)
Π1.1: Έκθεση – Ωφελούμενοι και πληττόμενοι της πράσινης μετάβασηςΈκθεση12
Π1.2: Πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα και Έκθεση – Η πράσινη μετάβαση και οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, ο δυνητικός ρόλος της γεω-παρατήρησης στην παρακολούθηση και επίτευξη των στόχωνΈκθεση18
Π1.3: Ταμπλό και χάρτες απεικόνισης του βαθμού επίτευξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και των τάσεων σε Περιφερειακό επίπεδοΈκθεση18
Π1.4: Έκθεση και ταμπλό απεικόνισης του ποσοστού ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Νομολογίας για την πράσινη μετάβαση σε Εθνικό και περιφερειακό επίπεδοΈκθεση18
Π1.5: Έκθεση που περιλαμβάνει την ένταση ενέργειας μετρούμενη σε όρους πρωτογενούς ενέργειας και ΑΕΠ. Μετρήσεις του δείκτη σε απομονωμένες περιοχές. Σύγκριση με άλλες περιοχές της Ελλάδας και ανάδειξη της σημασίας της τοπικότηταςΈκθεση18
Π2.1: Εναλλακτικά σενάρια και διάνυσμα επενδύσεων ανά σενάριοΈκθεση4
Π2.2: Έκθεση – Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των σεναρίων πράσινης μετάβασηςΈκθεση20
Π2.3: Έκθεση – Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οφέλη των ΑΠΕΈκθεση20
Π2.4: Εργαλεία χρηματοδότησης μονοπατιών μετάβασηςΈκθεση24
Π3.1: Έκθεση – Ενεργειακή φτώχεια σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδοΈκθεση18
Π3.2: Έκθεση και πρότυπο εκτίμησης επιπτώσεων της πράσινης μετάβασης στην ενεργειακή φτώχειαΈκθεση18
Π3.3: Έκθεση – Κοινωνικά οφέλη της αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειαςΈκθεση26
Π3.4: Έκθεση – Ο ρόλος των τεχνολογιών αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας στην ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Ενεργειακής Φτώχειας στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασηςΈκθεση26
Π4.1: Έκθεση – Περιβαλλοντικές ανισότητες των ελληνικών περιφερειώνΈκθεση24
Π4.2: Χάρτης Κοινωνικοοικονομικής ΤρωτότηταςΈκθεση28
Π5.1: Έκθεση αποτελεσμάτων εφαρμογής πολιτικών Πράσινης Μετάβασης στις τοπικές οικονομίες και στη βελτίωση των ενεργειακών υπηρεσιώνΈκθεση18
Π5.2: Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου/Μοντέλου με σκοπό το σχεδιασμό μιας βιώσιμης λύσης αποδεκτής από την τοπική κοινωνίαΈκθεση18
Π5.3: Σχέδιο και οδηγοί εφαρμογής ενεργειακής μετάβασης μικρών απομονωμένων νησιώνΈκθεση21
Π6.1: Έκθεση και Πρωτογενή Δεδομένα – Πράσινη Μετάβαση και Γαλάζια Οικονομία: Συνέργειες και ασυμβατότητεςΈκθεση17
Π6.2: Έκθεση- Προτάσεις μέτρων για στοχευμένες δράσεις πράσινης μετάβασης στο θαλάσσιο χώροΈκθεση24
Π7.1: Προτάσεις πολιτικής για την πράσινη, δίκαιη και συμπεριληπτική μετάβασηΈκθεση28
Π7.2: Δημιουργία σχεδίου διάχυσης και επικοινωνίαςΈκθεση6
Π7.3: Διαμόρφωση υλικού διάχυσης και επικοινωνίας για την πράσινη μετάβασηΈκθεση24
Π7.4: Εκστρατεία κοινωνικού μάρκετινγκ για την πράσινη μετάβασηΈκθεση2
Π7.5: Φόρουμ διαλόγου με θέμα «Η τοπική κοινωνία συμμέτοχος στη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ», Ν. Εύβοιας, Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΆλλο18
Π7.6: Φόρουμ διαλόγου με θέμα «Ενεργειακή κρίση και πράσινη μετάβαση», Ν. Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΆλλο6
Π7.7: Φόρουμ διαλόγου με θέμα «Ενεργειακή κρίση και πράσινη μετάβαση», Ν. Αρκαδίας, Περιφέρεια ΠελοποννήσουΆλλο14
Π7.8: Φόρουμ διαλόγου με θέμα «Πράσινη μετάβαση: Επιτυγχάνοντας την κλιματική ουδετερότητα με όρους βιώσιμης ανάπτυξης», Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΆλλο25
Π7.9: Τρία (3) θεματικά ενημερωτικά δελτία (newsletter) για την πράσινη μετάβασηΆλλο25
Π7.10: Οργάνωση ημερίδας “Πράσινη μετάβαση στην Ελλάδα – αποτελέσματα των δράσεων του ´Έργου”, ΑθήναΆλλο28
Π8.1α: Μοντέλο/Δείκτης ελέγχου ψηφιακής ωριμότηταςΆλλο12
Π8.1β: Αναφορά για την ψηφιακή ωριμότητα και πρόοδο των εμπλεκόμενων φορέων και πρωτογενή δεδομένα σε συνοπτική (dashboard) αναλυτική μορφήΈκθεση18
Π8.1γ: Εργαλείο αυτοαξιολόγησης ψηφιακής ωριμότητας και σύνδεση με τις κοινότητες πρακτικήςΈκθεση18
Π8.2α: Εργαλειοθήκη ελέγχου καταλληλότητας νομοθεσίας για την ψηφιακή μετάβαση με εξειδίκευση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδοΈκθεση24
Π8.2β: Οδηγός Εφαρμογής ΕργαλειοθήκηςΈκθεση24
Π9.1: Αποτελέσματα Έρευνας – Ψηφιακά εργαλεία / δεδομένα στη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεωνΈκθεση12
Π9.2α: Ταξινομία ψηφιακών λύσεωνΈκθεση28
Π9.2β: Ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου (dashboard) για αναζήτηση και παρουσίαση συγκεντρωτικών δεδομένων ανά κλάδο και περιφέρειαΙστότοπος28
Π10.1α: Έκθεση και Πρωτογενή Δεδομένα – Αποτίμηση της ψηφιακής ωριμότητας των νοικοκυριώνΈκθεση24
Π10.1β: Επιστημονική δημοσίευση και ανακοίνωση σε συνέδριο/ημερίδαΔημοσίευση24
Π11.1α: Έκθεση – το φαινόμενο των “ψηφιακών μεταναστών”Έκθεση17
Π11.1β : Επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσειςΔημοσίευση17
Π11.1γ: Δημιουργία Hub: «Safe Digital Waters» για την υποβοήθηση των “ψηφιακών μεταναστών”Άλλο17
Π11.2: Έκθεση – Έχοντες και μη έχοντες στη μετά την ψηφιακή μετάβαση εποχή και νέες κοινωνικές διαστρωματώσειςΈκθεση14
Π11.3: Ψηφιακή πλατφόρμα αξιολόγησης της αξιοπιστίας ειδήσεων για δίκαιη και αναπτυξιακή πράσινη μετάβαση και ψηφιακό μετασχηματισμόΙστότοπος28
Π11.4α: Μελέτη για την ενίσχυση της συμμετοχικότητας ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στις τοπικές κοινωνίεςΈκθεση20
Π11.4β: Ψηφιακή εφαρμογήΙστότοπος20
Π11.4γ: Επιστημονικές δημοσιεύσειςΔημοσίευση20
Π12.1: Προτάσεις πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμόΈκθεση28
Π12.2: Διαμόρφωση υλικού διάχυσης και επικοινωνίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμόΆλλο24
Π12.3: Εκστρατεία κοινωνικού μάρκετινγκ για τον ψηφιακό μετασχηματισμόΆλλο2
Π12.4: Φόρουμ διαλόγου με θέμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός και αγροτική παραγωγή», Ν. Λαρίσης, Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΆλλο10
Π12.5: Φόρουμ διαλόγου με θέμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας», Ν. Αττικής, Περιφέρεια ΑττικήςΆλλο22
Π12.6: Τρία (3) θεματικά ενημερωτικά δελτία (newsletter) για τον ψηφιακό μετασχηματισμόΆλλο22
Π12.7: Διοργάνωση Ημερίδας “Ψηφιακός μετασχηματισμός στην Ελλάδα: Αποτελέσματα των δράσεων του Έργου”, ΘεσσαλονίκηΆλλο27
Π13.1: Καλές πρακτικές για τη διάθεση και χρήση ανοικτών δεδομένωνΈκθεση12
Π13.2: Διαδικτυακή ψηφιακή εφαρμογή θεματικής πλοήγησης και αναζήτησης αποθετηρίου δημοσιεύσεων, δεδομένων, λύσεων λογισμικού και εργαλείωνΙστότοπος18
Π14.1: Έκθεση – Συνέργειες για την Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση: προκλήσεις και προοπτικέςΈκθεση24
Π14.2: Έκθεση – Μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των Ψηφιακών Εγκαταστάσεων και ΥποδομώνΈκθεση24
Π15.1α: Έκθεση και Πρωτογενή δεδομένα – Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα για την πράσινη και ψηφιακή μετάβασηΈκθεση28
Π15.1β: Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδριαΔημοσίευση28
Π16.1α: Χαρτογράφηση και δημιουργία μητρώου φορέων πράσινης και ψηφιακής μετάβασηςΆλλο19
Π16.1β: Πρακτικός οδηγός (playbook) οργάνωσης των φορέων σε βιώσιμη κοινότητα πρακτικήςΆλλο19
Π16.1γ: Μοντέλο συν-δημιουργίας, συν-παραγωγής και συν-αξιολόγησης πολιτικών για την πράσινη και ψηφιακή μετάβασης εντός της κοινότητας πρακτικήςΈκθεση19
Π16.1δ: Πιλοτική εφαρμογή κοινοτήτων πρακτικής: Εργαστήρια συν-δημιουργίας (bootcamps) και έκθεση εφαρμογήςΆλλο19
Π16.2: Διαδικτυακό εργαλείο οργάνωσης και ψηφιοποίησης βιωματικών εργαστηρίωνΙστότοπος21
Π16.3: Απόψεις κοινωνικών εταίρων από τις περιφέρειες για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμόΈκθεση21
Π17.1: Έκθεση – Πρωτοπόροι και βραδυπορούντες σε πράσινη και ψηφιακή μετάβαση: επιτυχημένα παραδείγματα και προκλήσεις εφαρμογήςΈκθεση20
Π17.2α: Έκθεση- Η κοινή γνώμη για την απολιγνιτοποίηση της ελληνικής οικονομίαςΈκθεση20
Π17.2β: Σχέδιο βασικών αναγκών επιμόρφωσης και κατάρτισης για τις ευάλωτες περιοχέςΈκθεση20
Π18.1: Έκθεση απαιτούμενων ψηφιακών δεξιοτήτων και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για τους πολίτες. Προτάσεις πολιτικήςΈκθεση12
Π18.2: Έκθεση απαιτούμενων ψηφιακών δεξιοτήτων και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για τους εργαζόμενους. Προτάσεις πολιτικήςΈκθεση20
Π18.3: Σχεδιασμός και διαμόρφωση μαθημάτων/σεμιναρίων για επανακατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling και reskilling) στο πλαίσιο τοπικών κοινωνιών και παροχή τους μέσω Ψηφιακής Ακαδημίας ΠολιτώνΆλλο20
Π18.4: Πλατφόρμα διαχείρισης δεξιοτήτων και ανάπτυξης επαγγελματικών προφίλΙστότοπος24
Π19.1: Προτάσεις πολιτικής για την αξιοποίηση των συνεργειών της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμούΈκθεση28
Π19.2. Διοργάνωση θεματικού φόρουμ διαλόγου “Απόψεις, στάσεις, και συμπεριφορές για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση: Παρουσίαση των ευρημάτων της πανελλαδικής κοινωνικής έρευνας αναφοράς”, ΘεσσαλονίκηΆλλο28
Π19.3. Δύο (2) θεματικά ενημερωτικά δελτία (newsletter) για τις συνέργειες της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμούΆλλο28
Π20.1: Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων – Data Management PlanΈκθεση28
Π20.2: Έκθεση πεπραγμένων για θέματα ηθικής και δεοντολογίας στην έρευναΈκθεση28
Π21.1: Ψηφιακή πύλη για την πράσινη και ψηφιακή μετάβασηΙστότοπος28
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Μετάβαση στο περιεχόμενο